Rozwój nowych ekstraktów zaczynamy w laboratorium. Dział jakości monitoruje cały proces produkcji, od etapu surowca do produktu finalnego.

Przed uruchomieniem projektu w skali produkcyjnej, możemy przetestować go na naszej linii pilotażowej, co pozwala nam na produkcję małych, próbnych partii (2-4 kg).

W skład naszej linii produkcyjnej wchodzą:

  • Linia pilotażowa
  • Ekstraktory (metoda perkolacji)
  • Zbiorniki do maceracji
  • Dwustopniowa wyparka próżniowa
  • Próżniowa suszarnia taśmowa
  • Zbiorniki buforowe i magazynowe
  • Stacja filtracyjna
  • Młynek i mieszalnik
  • System CIP

Stosujemy metodę ekstrakcji bez użycia agresywnych rozpuszczalników takich jak aceton czy metanol. Ekstrakcja jest oparta na wodzie lub etanolu, zgodnie ze standardami Farmakopei.

Suszenie w próżni pozwala na przeprowadzenie procesu w relatywnie niskiej temperaturze (50-70°C), co jest szczególnie istotne w przypadku ekstraktów oraz składników aktywnych wrażliwych na temperaturę. Większość ekstraktów może być suszona w sposób natywny, bez dodatku nośników, co jest często niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku suszenia rozpyłowego.