Usługi kontraktowe

Poza standardowymi usługami produkcji ekstraktów roślinnych Greenvit oferuje wysoko wystardaryzowane specjalistyczne usługi kontraktowe w zakresie suszenia rozpyłowego oraz próżniowego w dwóch prężnie działających zakładach produkcyjnych w Łomży i Zambrowie.

Do produkcji kontraktowej naszym Klientom oferujemy :

 • wydajną suszarnię rozpyłową
 • innowacyjną suszarnię próżniowo- taśmową
 • usługi ekstrakcji
 • badania R&D
 • inne usługi specjalistyczne

Obowiązujące standardy w zakresie produkcji kontraktowej

W komunikacji z podmiotami współpracującymi w zakresie produkcji kontraktowej podkreślamy, że naszą rolą jest nie tylko dostarczanie produktów uzupełniających na rynku, ale wspieranie naszych Klientów na wszystkich etapach współpracy.

Jako producenci kontraktowi wspieramy marki w obszarach:

 • dostarczania najlepszych materiałów i składników,
 • optymalizacji procesów poprzez wdrażanie najnowszych technologii produkcji i dostaw
 • standaryzacji oraz działania według wymogów regulacyjnych.

Przed rozpoczęciem współpracy:

 • ustalamy zakres oczekiwań oraz zasady procesowania zamówień pomiędzy Klientem a producentem kontraktowym Greenvit
 • zalecamy fizyczny audyt zakładu produkcyjnego
 • podkreślamy istnienie oraz rekomendujemy ścisłą współpracę z działem Reaserch&Development.
Usługi kontraktowe

Ekstrakcja

W naszych zakładach do ekstrakcji z substancji aktywnych z materiałów roślinnych wykorzystujemy trójpłaszczowe zbiorniki procesowe wykonane ze stali 316L (1.4404). Wszystkie posiadają otwieralną dennicę, która umożliwia łatwe usunięcie wykorzystanego złożą poekstrkacyjnego. Cała strefa ekstrakcji została zaprojektowana również do pracy z roztworami etanolu, jest w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX).

 • 2 ekstraktory o pojemności 6m3, wyposażone w mieszadła o prędkości obrotowej 115 obr/min. ;
 • 2 ekstraktory o pojemności 2m3, wyposażone w mieszadła o prędkości obrotowej 100 obr/min.;
 • 2 ekstraktory o pojemności 2m3;
 • Praca z sitem w dennicy lub współpraca dekanterem;
 • Zautomatyzowana kontrola parametrów wody/etanolu podczas zalewania ekstraktorów (objętość, temperatura, pH, stężenie etanolu);
 • Kontrolowana i stała temperatura podczas procesu ekstrakcji , dzięki płaszczowi grzewczemu współpracującemu z regulatorem PID ;
 • Możliwość ekstrakcji w temperaturze 20-90°C, dzięki zespołowi chłodnic z separatorem olejków;
 • Perkolacja o przepływie 5-30m3/h;
 • Woda osmotyczna wykorzystywana do ekstrakcji o przewodności <10 µS/cm;
 • Możliwość ekstrakcji roztworami etanolu o stężeniu 10-80% (v/v);

1
Usługi kontraktowe

Separacja

Procesy rozdziału realizowane w zakładach Greenvit można podzielić na dwa obszary,: - pierwszym jest proces separacji surowca od ekstraktu, - drugim obszarem jest separacja substancji aktywnych znajdujących się w ekstraktach od substancji „balastowych” (głównie cukrów, naturalnie występujących w surowcach).

 1. Separacja surowca od ekstraktu przy pomocy sit dennicowych oraz modułu filtrów szczelinowych (300 µm) – zapewnia wstępne sklarowanie ekstraktu, wyłapuje drobne cząsteczki surowca, które mogą być obecne w surowcu;
 2. Dekanter – alternatywą dla sit i modułu filtrów szczelinowych jest dekanter (wirówka dekantacyjna). W takim przypadku zawiesina wodna surowca (ekstrakt łącznie z surowcem) kierowana jest bezpośrednio do dekantera co zapewnia maksymalny odzysk ekstraktu;
  • Siła odśrodkowa ~3150 xg umożliwia maksymalne wyciśnięcie ekstraktu z surowca;
  • Możliwość kontroli jakości dekantacji przy pomocy tarczy skórującej tzw. „impeller’a”;
  • Możliwość uzyskania wilgotności usuwanego surowca poekstrakcyjnego na poziomie poniżej 50% (dla porównania po standardowej separacji na sitach mogą to być wartości sięgające nawet 200%);
 3. Prasa filtracyjna – używana najczęściej razem z ziemią okrzemkową ma na celu maksymalne zredukowanie mętności ekstraktu. Ciecz (filtrat) po prasie jest klarowna.
 4. Moduł kolumn adsorpcyjnych – umożliwia rozdział substancji aktywnych od balastowych. Moduł składa się z dwóch kolumn oraz czterech zbiorników. Moduł wyposażony jest w czujnik absorbancji, gęstości, przepływomierz.
 5. Moduł mikrofiltracji osmozy

2
Usługi kontraktowe

Zagęszczanie

Płynny ekstrakt etanolowy lub wodny poddawany jest koncentracji poprzez odparowanie wody lub etanolu. W ten sposób otrzymywany jest zagęszczony ekstrakt roślinny, które może być formą końcową produktu (ekstrakt gęsty) lub przekierowany do suszenia w celu otrzymania proszku.

 1. Wyparka próżniowa typu opadającego filmu – rozwiązanie dedykowane do prowadzenia procesu odparowania w sposób ciągły pod zmniejszonym ciśnieniem.
  • Źródłem energii niezbędnej na odparowanie wody jest para pod zmniejszonym ciśnieniem. Tym samym czynnik grzewczy zasilający instalację ma temperaturę 50-60°C (ciśnienie pary wodnej 0,1-0,25 ciśnienia atmosferycznego). Stosując źródło energii o tak niskiej temperaturze jesteśmy pewni, że wszystkie termolabilne substancje czynne nie ulegną degradacji;
  • Wydajność odparowania wody ~1500 kg/h;
  • Czujnik gęstości zarówno na produkcie jak i skroplinach dostarcza w sposób ciągły informacji na temat produktu jak i skroplin;
  • Możliwość prowadzenia zagęszczania w ciśnieniu poniżej 100 mbar, co skutkuje faktem, że temperatura odparowywanego ekstraktu nie przekracza 40°C;
 2. Wyparka próżniowa stożkowa – wyparka pracuje w trybie szarżowym
  • Wyposażona w wolnoobrotowe mieszadło typu skrobakowego umożliwia odparowywanie wody/etanolu z ekstraktów o wysokiej lepkości;
  • Możliwość prowadzenia zagęszczania w ciśnieniu 50-150 mbar;
  • Wydajność odparowania wody ~200 kg/h;
 3. Dwuefektowa wyparka próżniowa – wykorzystuje powstającą podczas zagęszczania parę do podgrzewania drugiego stopnia wyparki. Takie podejście minimalizacji nakłady energetyczne niezbędne do odparowania wody/etanolu z ekstraktu
  • Możliwość prowadzenia zagęszczania w ciśnieniu 150-250 mbar;
  • Wydajność odparowania wody ~650 kg/h;
 4. Wyparka próżniowa w skali ćwierć-technicznej – wyparka pracuje w trybie szarżowym, wyposażona jest w mieszadło skrobakowe
  • Możliwość prowadzenia zagęszczania w ciśnieniu 100-150 mbar;
  • Wydajność odparowania wody ~80 kg/h;

3
Usługi kontraktowe

Suszenie

Najbardziej stabilną i najłatwiejszą w przechowywaniu jest sproszkowana forma ekstraktu. W zakładach Greenvit do realizacji tego procesu używamy próżniowej suszarni pasowej lub suszarni rozpyłowej. W przypadku suszenia rozpyłowego produkt rozpylany jest w postaci mgiełki (maksymalne zwiększenie powierzchni wymiany ciepła) która trafia na strumień gorącego powietrza.

 1. Suszarnia rozpyłowa o wydajności odparowania 300 kg/h;

 

  • Temperatura wlotowa 150-220°C;
  • Temperatura wylotowa 70-110°C;
  • Dysk rozpyłowy o prędkości 15500 obr/min.;
  • Powietrzna szczotka wewnątrz komory suszarni – wyposażona w filtry i grzałki instalacja usuwa depozyty proszku ze ścian suszarni (prędkość obrotowa 2 obr/min.). Ewentualnie pozostający w suszarni proszek jest w sposób ciągły usuwany ze ścianek i stożka co eliminuje możliwość powstawania przypalanych drobin (proszek który znajduje się w suszarni zbyt długo może dawać efekt „centkowanego produktu”);
  • Instalacja transportu pneumatycznego – proszek odbierany pod cyklonami suszarni rozpyłowej przechwytywany jest przez osuszone powietrze o temperaturze 40°C, tym samy proszek opuszczający suszarnię ma niską temperaturę;

 

 1. Suszarnia rozpyłowa o wydajności odparowania 100 kg/h;

 

  • Temperatura wlotowa 150-220°C;
  • Temperatura wylotowa 70-110°C;
  • Dysk rozpyłowy o prędkości 18000 obr/min.;
  • Instalacja transportu pneumatycznego – proszek odbierany pod cyklonami suszarni rozpyłowej przechwytywany jest przez osuszone powietrze o temperaturze 40°C, tym samy proszek opuszczający suszarnię ma niską temperaturę;

 

 1. Próżniowa suszarnia pasowa o wydajności 35 kg/h;

Wewnątrz suszarni panuje obniżone ciśnienie rzędu 10-30mbar, ekstrakt gęsty przy pomocy pomp śrubowych podawany jest na pasy, które przesuwają się po gorących płytach ze stali nierdzewnej. Źródłem energii jest ciepła woda. Proces odparowania wody jestw bardzo delikatny sposób, temperatura produktu nie przekracza 40°C.

 • Suszarnia posiada trzy sekcje, w każdej sekcji temperatura może być ustalona niezależnie, standardowo dwie pierwsze sekcje dostarczają energię napędzającą proces parowania, a trzecia sekcja chłodzi proszek do temperatury pokojowej, jest to szczególnie ważne w przypadkach higroskopijnych proszków;
 • Prędkość posuwu pasa jest również dostosowywana do produktu, tym samym każdy produkt może posiadać minimalny czas przebywania wewnątrz suszarni.

4
Usługi kontraktowe

Kontrola jakości / standaryzacja

Otrzymywane produkty w postaci proszku mogą być bezpośrednio pakowane lub mieszane z dodatkami czy/i dzielone na frakcje ze względu na wielkość cząstek. W naszych zakładach posiadamy:

 • Mieszalnik dwustożkowy;
 • Mieszalnik wstęgowy;
 • Młynek wyposażony w sito regulujące stopień rozdrobnienia;
 • Dwupokładowe przesiewacze wibracyjne;
 • Detektor metali.

5

Skontaktuj się z nami