Spółka GREENVIT funkcjonuje w oparciu o normę ISO 14 001 z myślą o ochronie środowiska oraz rozwoju biznesu z poszanowaniem środowiska naturalnego. Oba zakłady produkcyjne realizują projekty zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Linie produkcyjne zarówno w Zambrowie i Łomży zostały zbudowany zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznych zapewniającymi oszczędność energii, paliw oraz mediów. Zastosowanie nowoczesnych instalacji technologicznych pozwala prowadzić wydajną produkcję przy równoczesnym minimalizowaniu materiałochłonności procesów oraz emisji do środowiska. Dbamy o najwyższą jakość naturalnych składników oraz wpływ ekosystem, dlatego w naszym portfolio znajduje się wiele ekstraktów BIO, potwierdzonych certyfikatem EKO.

Na terenie zakładów GREENVIT wprowadzone zostały liczne procedury związane z ochroną środowiska w tym:
• Prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych i przekazywanych odpadów
• Selektywne gromadzenie odpadów socjalno-bytowych oraz produkcyjnych
• Identyfikacja głównych aspektów środowiskowych, kontrola przestrzegania wymagań prawnych
• Okresowe wewnętrzne audyty/przeglądy
• Monitorowanie i ewidencja parametrów wpływających na emisje do środowiska
ciągłe doskonalenie oraz pogłębianie świadomości prośrodowiskowej
• Stosujemy metodę ekstrakcji bez użycia agresywnych rozpuszczalników takich jak aceton czy metanol. Ekstrakcja jest oparta na wodzie lub etanolu, zgodnie ze standardami Farmakopei
• Stacja uzdatniania wody, dzięki której sprawność układu odwróconej osmozy sięga do 90%, tym samym generujemy tylko 10% ścieku na tzw. koncentracie