Projekty unijne

Komercjalizacja wyników prac B+R GREENVIT Sp. z o.o. poprzez utworzenie w Łomży na terenie SSSE zakładu produkcji standaryzowanych ekstraktów roślinnych

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie w Łomży na terenie SSSE nowego zakładu i uruchomienie produkcji standaryzowanych ekstraktów ziołowych oraz wdrożenie ekoinnowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych będących podstawą budowy przewagi konkurencyjnej.

nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0139/17
wartość całkowita projektu: 19 296 979,29 PLN
wartość kosztów kwalifikowanych: 15 375 389,03 PLN
współfinansowanie UE: 9 632 741,04 PLN

Dywersyfikacja działalności Greenvit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych standaryzowanych ekstraktów roślinnych produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez uruchomienie w zakładzie produkcyjnym w Zambrowie produkcji standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji aktywnych dedykowanych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i paszowego.

nr projektu: POPW.01.03.01-20-0008/17
wartość całkowita projektu: 3 984 339,00 PLN
wartość kosztów kwalifikowanych: 3 094 000,00 PLN
współfinansowanie UE: 2 165 800,00 PLN

Przygotowanie firmy Greenvit Sp. z o.o. do wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstwa na koniec 2018 r. do rozpoczęcia sprzedaży na dwóch nowych rynkach europejskich (Wielkiej Brytanii i Hiszpanii) oraz na trzech rynkach azjatyckich (w chinach, Korei Południowej i Singapurze), poprzez wdrożenie opracowanego nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

nr projektu: POPW.01.02.00-20-0020/17
wartość całkowita projektu: 250 797,00 PLN
wartość kosztów kwalifikowanych: 203 900,00 PLN
współfinansowanie UE: 112 145,00 PLN

Rozwój eksportu poprzez promocję marki produktowej Greenvit na rynkach międzynarodowych

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.

cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Greenvit sp. z o.o. poprzez wzrost sprzedaży eksportowej oraz pozyskanie nowych partnerów handlowych.

nr projektu: POIR.03.03.03-20-0010/18
wartość całkowita projektu: 319 000,00 PLN
wartość kosztów kwalifikowanych: 319 000,00 PLN
współfinansowanie UE: 239 250,00 PLN

GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie przedsiębiorstwa GREENVIT do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Beneficjent: AronPharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Greenvit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

cel projektu:

Nadrzędnym celem jest wprowadzenie na rynek suplementów diety i nutraceutyków, o potwierdzonym w toku badań in vitro i in vivo, działaniu antywirusowym i wspomagającym odporność organizmu. Ponadto w ciągu ostatnich lat obserwujemy coraz większy postęp w nauce poświęcony liposomom jako nośnikom farmaceutycznym. Mają one nie tylko zastosowanie przeciwbakteryjne, ale i przeciwwirusowe. Dlatego też naszym celem jest zamknięcie witamin, minerałów, związków aromatycznych i biologicznie aktywnych oraz standaryzowanych ekstraktów roślinnych bogatych w polifenole i antocyjany w liposomach oraz zwiększenie ich biodostępności i stabilności.

planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe produkty o działaniu immunostymulującym i przeciw wirusowym, które zostaną wdrożone w działalności gospodarczej Konsorcjantów:

  1. Liposomalne kompleksy witamin lub składników mineralnych, wzbogacone o związki aromatyczne i ekstrakty roślinne o wysokiej zawartości polifenoli, antocyjanów (w formie proszku)
  2. Ekstrakty roślinne o wysokiej zawartości polifenoli, antocyjanów, (w formie proszku)
  3. Produkty końcowe zawierające standaryzowane składniki oraz liposomalne witaminy w formie kapsułek, syropu lub innej formie gotowej do podania.
okres realizacji: 2020 – 2023
nr projektu: POPW.01.02.00-20-0076/21
wartość całkowita projektu: 6 050 170,00 PLN
wartość kosztów kwalifikowanych:
współfinansowanie UE: 4 336 063,00 PLN
Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Greenvit Sp. z o.o. ogłasza, że w dniu 26.11.2021r. w toku weryfikacji wszystkich otrzymanych dokumentów na zapytanie ofertowe nr 2/11/2021 wybrano najlepszą ofertę złożoną przez:
OEG Sp. z o.o. Sp. k.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja firmy Greenvit Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma Greenvit Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2021

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja firmy Greenvit Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma Greenvit Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

Skontaktuj się z nami