Nowy produkt – Guar meal

Nowy produkt – Guar meal

Mączka GUAR
– bogate źródło białka wysoce strawnego (50-60% surowego białka);
– zastąpienie koncentratu sojowego;
– materiał paszowy bez GMO;
– badane i dostępne w łańcuchu GMP +;
– Mączka z guar została przebadana na kurcząt brojlerów i otrzymała pozytywną opinię Krajowego Laboratorium Paszowego (Instytut Produkcji Zwierząt w Lublinie) oraz Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). ”

Mąka guar znajduje się w Katalogu materiałów paszowych UE (Dziennik Urzędowy UE L29 / 1 z dnia 1.30.2013) pod numerem 3.6.1 – mąka wydobywana z nasion guar – Cyamopsistetragonoloba (L.)

usrob