Konferencja zielarska w Krośnie

Konferencja zielarska w Krośnie

10-11 maja 2018 roku w Krośnie odbyła się V Konferencja Zielarska pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna.
Nowe nadzieje fitoterapii.”. Oprócz uczestnictwa w konferencji naszych przedstawicieli, firma objęła konferencję wsparciem sponsorskim.

Jednym z istotnych tematów poruszonych na konferencji była ocena jakości dzisiejszych produktów i surowców zielarskich (spożywczych, paszowych i kosmetycznych) oraz bezpieczeństwo ich stosowania, a także omówienie  stanu prawnego dotyczącego wprowadzania do obrotu różnego rodzaju produktów zielarskich.

Konferencja była doskonałą okazją dla naszego Działu Badań i Rozwoju i Działu Jakości do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany opinii w zakresie szeroko pojętej fitoterapii.

greenvit