Gwarantujemy, że nasze produkty są zgodne z najwyższymi standardami czystości i jakości. Nasz zespół ds. jakości dokładnie kontroluje cały proces produkcji, od etapu surowca, aż po produkt końcowy.

Badamy szereg parametrów, takich jak:

 • tożsamość – organoleptyczna + TLC
 • parametry mikrobiologiczne
 • parametry fizykochemiczne (zawartość wilgoci, popiołu, itp.)
 • poziom substancji aktywnej
 • obecność niepożądanych zanieczyszczeń
  • metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć),
  • aflatoksyn (B1 i B1, B2, G1, G2 łącznie),
  • pestycydów,
  • WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) / Benzo(a)pirenu

Pracujemy zgodnie ze standardami Farmakopei i rozporządzeń Komisji Europejskiej. Posiadamy certyfikat ISO 22000:2005, BIO i GMP+.